PRIHVATLJIVA ULAGANJA:

  • nabava hardvera i softvera za proizvodno uslužne djelatnosti
  • nabava licenci
  • edukacija zaposlenika

PREDVIĐENA ALOKACIJA: 206.000.000 HRK

MAKSIMALNA POTPORA: 750.000 HRK

OČEKIVANA OBJAVA POZIVA: 3Q 2022

USPJEŠNE PRIJAVE ZA KLIJENTE NA PRIJAŠNJEM POZIVU:

THE BIG IDEA d.o.o., RAO d.o.o., JAKARA AMG d.o.o., SET d.o.o., PIN TEHNIKA d.o.o., EX-ALTO d.o.o., GRAFO BIRO DOMINIĆ d.o.o., MGL INTERNATIONAL d.o.o.